Notícies d'abans d'ahir

L'obra

Notícies d'abans d'ahir aplega una colla d'assajos que tenen com a denominador comú la història catalana del segle XX. Els treballs que. l'integren comparteixen també la voluntat de recuperació d'unes veus que a penes s'havien deixat sentir, amagades, com diu l'autor, "sota el verdet de la desmemòria". Encara que només sigui per això, les notícies que s'hi recullen serveixen per revisar la història de la llengua i la cultura del nostre passat més pròxim, i, potser, per matisar-ne el llegat: del francesisme d'alguns catalanistes del 1898 a la inclinació germànica d'alguns catalanistes del 1914; de les primeres expressions de la territorialitat lingüístico-nacional a les diferents alternatives a la creació d'un idioma de referència pels catalans. Tot plegat es tanca amb una història del català sota el franquisme, narrada a partir d'una polifonia original i inoïda.

 

Del seu darrer llibre, La il·lusió occitana, n'han dit:

"Una obra que justifica tota una vida acadèmica, un autèntic patracol humanista d'aquells clàssics del XVIII amb mitja roba del XXI" (Joan Solà)

"Una obra que és un hiatus en la història cultural del nostre poble" (Marta Pessarrodona)

"Em sembla una obra excel·lent" (Pere Gimferrer)

 

© a contra vent 2008