Big Jack el sanguinari. Àngel Ferran

Resum argumental

Per primera vegada s'aplega una antologia de contes de qui, en paraules de Joan Fuster, "la subtilesa del seu humor és excepcional, més gratuïta que maliciosa, intel·ligent sempre, brillant". En la línia dels Ramon Reventós i Feliu Elias, de la colla de Sabadell, dels Rusiñol, Pujols, Sagarra, Soldevila, Carner, Pla, Xammar, els contes de Ferran era la peça que faltava per adonar-nos que l'humor català és una cosa a prendre'ns molt seriosament o que, seguint-lo a ell,´"és molt més digne elevar l'anècdota a categoria que rebaixar la categoria a acudit".

"Redactor de taula de La Publicidad i La Publicitat, col·laborador de moltes publicacions catalanes de la Barcelona de pre-guerra, humorista d'una ironia intel·ligent i subtil, contista d'imaginació desbordant, pintor, autor teatral, tertulià incansable, ànima de la revista satírica El Be Negre, Àngel Ferran és un mica l'home que es va perdre, per dir-ho amb el títol de la novel·la de Francesc Trabal, un altre ironista imprescindible d'aquells anys" (Montserrat Lunati, del seu estudi "Àngel Ferran, l'humorista desconegut")

 

L'autor

Àngel Ferran i Corominas va néixer a Palafrugell, al Baix Empordà, el 28 de març de 1892. L´any 1916 s'instal·là a Barcelona, on exercí el periodisme a La Publicitat fins al final de la guerra. Humorista nat, rei de l'estirabot incontrolat, publicà un llibre de contes i un per a infants (el meravellós "Tres al Pol"). La seva producció, molt dispersa, pot trobar-se a La Nova Revista, d´Ací d´Allà, Almanac de Catalunya, L´Estevet, entre d´altres, però sobretot a El Be Negre, revista de la que en fou el principal col·laborador. A l´exili, on morí l´any 1971, publicaria també alguns treballs.

 

N'han dit:

"El millor humorista català de l'època moderna " Xavier Regàs

"la subtilesa del seu humor és excepcional, més gratuïta que maliciosa, intel·ligent sempre, brillant", Joan Fuster

"Un gran humorista", Eugeni Xammar

"Si és cert que el periodisme devora els escriptors, Ferran, en una obscura, singular i inconscient revenja, devorà el periodisme", Domènec Guansé

"L'humorista desconegut", Josep Maria Cadena

"Humor abstracte i recargolat, innovador i en certa manera surrealista, que enllacava amb un humorisme de l'absurd", Josep Maria Casasús

 

© a contra vent 2008