CrÝtiques de "Les coses tal com sˇn"

...
 

El nou MÓrius Torres

Avui / Sam Abrams / 30.3.2011

Entre les quatre categories de crític que T.S. Eliot va establir hi havia l’entusiasta, aquell que escrivia motivat, sobretot, per la passió que sentia per l’obra d’un autor. I és justament com a critics with gusto eliotians que han actuat Jordi Julià i Pere Ballart a l’hora de construir Les coses tal com són, un minuciós retrat de Màrius Torres a partir d’una extensa
tria de fragments de la seva obra: cartes, anotacionsde dietari, notes de quadern, poemes originals i traduccions en vers.


La passió crítica de Julià i Ballart els ha dut a crear un llibre altament reivindicatiu. Per una banda, els críticsreivindiquen la solidesa i coherència de Torres com a intel·lectual i artista. De fet, es podria dir que Les coses tal com són és una biografia intel·lectual del
poeta escrit per ell mateix. Per assolir la seva finalitat, els dos curadors del volum han distribuït els fragments en set grans blocs monotemàtics, de menys a més abstracte, ordenats cronològicament: la natura i els llocs; caràcter, ètica i moral; amor i espiritual; política, guerra i exili; l’estètica i les arts; literatura i pensament, i escriptura i
poesia.


L’efecte transversal és impressionant i serveix per trencar qualsevol tòpic sobre la poca consistència i rigor de Torres. Màrius Torres emergeix com un intel·lectual dedicat,
versàtil, complex i intel·ligent. De l’altra banda, Julià i Ballart han volgut reivindicar
la innegable qualitat artística de la prosa de Torres, que sempre ha merescut un tracte excessivament marginal, com si es tractés de material merament complementari o residual. Novament, a través d’una tria impecable de passatges, perfectament seqüenciats, els dos curadors han demostrat per sempre més que hem de canviar el perfil massa restrictiu que hem heretat de Màrius Torres per reservar un espai per al prosista.

Sense cap mena de dubte, Les coses tal com són és una contribució de primera magnitud al coneixement més real i ponderat de la figura i l’obra de Torres. Ben usat, tant per especialistes com per lectors generals de poesia, aquest volum està destinat a marcar un abans i un després en la recepció de la personalitat artística de Torres. Encara que Jordi Julià i Pere Ballart han encapçalat el volum amb un documentadíssim estudi que proposa una lectura del llibre, acaben cedint l’última paraula als lectors de Torres perquè cadascú tingui la llibertat de definir els seus itineraris personals. A més, han demostrat que Man
s’equivocava greument quan negava la possibilitat del discurs autobiogràfic sostingut.

...
 

La intimitat ageganta MÓrius Torres

El Temps / LluÝs Bonada / 15-2-2011

L'autor comenta la rellevància de la tasca que han realitzat els filòlegs Jordi Julià i Pere Ballart per fer aquesta antologia de proses de Màrius Torres. També explica algunes de les qüestions que els dos editors tracten a la introducció. Hi ha la transcipció d'alguns fragments de l'obra

 

 

© a contra vent 2008